เมนู
หมวดหมู่


ประเภท :เหรียญปั้ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ :พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดใหญ่A เนื้อโลหะผสม วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี
ปี :2505
เจ้าของ :สุธาสินี
วันที่ออกบัตร :2020-05-01Category :Stamped coins / Cast coins
Amulet name :LongpoTuad,Daorid Pimyai A,Watchanghai Pattani Province,Thailand
Year Be. :2505
Owner :สุธาสินี
Issued on :2020-05-01种类 :币种压模/倒模
佛牌名称 :龙婆托 熨斗A大模 混合材质 瓦沧海 北大年府 泰国
佛历 :2505
开卡者 :สุธาสินี
出卡日期 :2020-05-01