เมนู
หมวดหมู่

พระขุนเเผนผงพรายกุมาร รุ่นพรายมหาเสน่ห์ หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง

EN: pra kua pan luang por sin wat la han yai

CN: 龙婆醒派玛哈神尼坤平 圣粉材质 泰国瓦拉汗亚寺 罗勇府 佛历2560年