เมนู
หมวดหมู่

เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ รุ่นพรจากพ่อ เนื้อเงิน วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

EN: rian tao ja tu kram watputtaisawan

CN: 来自爸爸的祝福泽度金 红铜材质 泰国瓦普泰萨万寺 大城府 佛历2549年