เมนู
หมวดหมู่

ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นประวัติศาสตร์ เนื้อสัตตะเเก่เงิน วัดนางพญา จ.พิษณุโลก

EN: tao wet su wan wat nang pa ya

CN: 巴瓦堤萨鬼王 萨达丐银材质 泰国南帕亚寺 彭世洛府 佛历2563年