เมนู
หมวดหมู่

เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นเทพประสิทธิโชค พิธีวัดพระมหาธาตูฯ กรุงเทพฯ

EN: ja tu kam ram ma tep

CN: 天神赐福运泽度金 瓦片釉面材质 泰国瓦玛哈塔法会 曼谷 佛历2550年