เมนู
หมวดหมู่

พระปิดตาเจ้าสัวปลดหนี้ วัดมหาวนาราม เนื้อทองเหลือง จ.อุบลราชธานี

EN: pra pit ta wat ma ha wa ra ram

CN: 周所清债必达佛 黄铜材质 泰国瓦玛哈哇那朗寺 乌汶拉差他尼府 佛历2564年