เมนู
หมวดหมู่

พระของขวัญ รุ่นสร้างวิทยาลัยสงฆ์ เนื้อหยก วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพมหานคร

TH: พระของขวัญ รุ่นสร้างวิทยาลัยสงฆ์ เนื้อหยก วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพมหานคร

EN: pra kong kwan watpaknam

CN: 建设僧学院白榄佛 玉石材质 泰国白兰寺 曼谷 佛历2537年