เมนู
หมวดหมู่

ประเภท :เครื่องราง
ชื่อพระ :ดวงตาสวรรค์ เนตรพระอิศวร เนื้อผงฝังพลอย
ปี :2562
เจ้าของ :คุณ มาหาลาภ
วันที่ออกบัตร :2023-02-08Category :kreuang raang
Amulet name :duang ta sa wan net pra I suan neua fang ploy
Year Be. :2562
Owner :คุณ มหาลาภ
Issued on :2023-02-08种类 : 冠兰
佛牌名称 : 湿婆神天眼 圣粉压宝石材质    
佛历 :2562
开卡者 :คุณมหาลาภ
出卡日期 :2023-02-08