เมนู
หมวดหมู่

ประเภท : เหรียญปั๊ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ :พระพิฆเนศ รุ่น พระธาตุสมุย เนื้อกะไหล่ทองลงยา วัดศิลางู จ.สุราษฏร์ธานี
ปี : 2550
เจ้าของ :คุณ มะม่วง
วันที่ออกบัตร :2023-02-16Category : rian bpam/rian ior
Amulet name : pra pi ka net run pra taat sa mui neua ga lai tong long ya wat si laa ngoo su raat taa nee
Year Be. : 2550
Owner :คุณ มะม่วง
Issued on :2023-02-16种类 : 币种压模/倒模    
佛牌名称 : 沙美大塔象神 噶莱金珐琅彩材质 泰国瓦希拉乌寺  素叻府
佛历 :2550
开卡者 :คุณ มะม่วง
出卡日期 :2023-02-16