เมนู
หมวดหมู่

ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ :พระราหู หลวงพ่อน้อย รุ่นจันทรุปราคา เนื้อทองแดงรมดำ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม
ปี : 2546
เจ้าของ :คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร :2023-02-23Category : kreuan raang
Amulet name : pra raa hoo luang por noi run jan ta ru bpa raa kaa neua tong dang rom dam wat see sa tong na kon bpa tom
Year Be. : 2546
Owner :คุณ ลีลา
Issued on :2023-02-23种类 : 冠兰       
佛牌名称 : 拉祜天神 红铜熏黑材质 泰国瓦斯撒通寺 佛统府
佛历 :2546
开卡者 :คุณ ลีลา
出卡日期 :2023-02-23