เมนู
หมวดหมู่

ประเภท :เครื่องราง
ชื่อพระ :ปรอทกินทองหลวงพ่อศรีอ่อง เนื้อโลหะผสม วัดบรรพตสถิต จ.ลำปาง
ปี :ประมาณปี พ.ศ. 2540
เจ้าของ :คุณ ลีลา  
วันที่ออกบัตร :2023-03-04


Category : kreuang raang
Amulet name : barotkintong luangporseeong neualohapasom watbanpotsatit Lampang
Year Be. :2540
Owner :คุณ ลีลา
Issued on :2023-03-04


种类 : 冠兰            
佛牌名称 : 古巴喜翁 水银食金 金属合金材质 南邦府 泰国瓦邦珀撒迪寺
佛历 : 佛历大约2540年
开卡者 :คุณ ลีลา
出卡日期 :2023-03-04