เมนู
หมวดหมู่

ประเภท :เครื่องราง
ชื่อพระ :อิ่นคู่สุดสวาทหลวงตารวม เนื้อทองเหลือง วัดโคกสำราญ จ.เพชรบูรณ์
ปี :2561
เจ้าของ :คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร :2023-03-04Category :kreuang raang
Amulet name : in koo sut sa wat luang ta ruam, wat kohk sam ran
Year Be. :2561
Owner :คุณ ลีลา
Issued on :2023-03-04种类 : 冠兰
佛牌名称 : 龙达纶 素撒华哈燕通 黄铜材质 泰国瓦空撒兰寺 碧差汶府
佛历 : 2561
开卡者 :คุณ ลีลา
出卡日期 :2023-03-04