เมนู
หมวดหมู่ประเภท : พระเนื้อผง/ดิน/ว่าน
ชื่อพระ : พระสมเด็จนางพญา สก. 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพมหานคร
ปี : 2547
เจ้าของ : คุณ มหาลาภ
วันที่ออกบัตร : 2023-02-03Category : pra neua pong/din/wan
Amulet name : pra som det nang pa ya som det pra nang jao si ri kit
Year Be. : 2547
Owner : คุณ มหาลาภ
Issued on : 2023-02-03种类 : 粉/土/湾/材料    
佛牌名称 : 诗丽吉南帕亚 圣土材质 泰国曼谷 佛历2547年
佛历 : 2547
开卡者 : คุณ มหาลาภ
出卡日期 : 2023-02-03