เมนู
หมวดหมู่ประเภท : พระกริ่ง/ รูปหล่อ
ชื่อพระ : พระกริ่งอวโลกิเตศวร กวนอิมธรรมสถานหนองเเขม เนื้อกะไหล่ทอง กรุงเทพมหานคร
ปี : 2537
เจ้าของ : คุณ มหาลาภ
วันที่ออกบัตร : 2023-01-20Category : pra kring / roop lor
Amulet name : pra kring a wa loh gi dtay suan
Year Be. : 2537
Owner : คุณ มหาลาภ
Issued on : 2023-01-20种类 : 药师佛/立尊
佛牌名称 : 藏式药师佛 哈莱金材质 泰国侬简观音法坛 曼谷 佛历2537年
佛历 : 2537
开卡者 : คุณ มหาลาภ
出卡日期 : 2023-01-20