เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั๊ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นมงคลโภคทรัพย์ 4 รอบ วัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา
ปี : 2550
เจ้าของ : คุณ มหาลาภ
วันที่ออกบัตร : 2023-01-25Category : rian bpam/ rian lor
Amulet name : rian ja tu kram ram ma tep watputtaisawan
Year Be. : 2550
Owner : คุณ มหาลาภ
Issued on : 2023-01-25种类 : 币种压模/倒模 
佛牌名称 : 伦四伦吉祥招财泽度金 泰国瓦普泰沙万寺 大城府 佛历2550年
佛历 : 2550
开卡者 : คุณ มหาลาภ
出卡日期 : 2023-01-25