เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : เลสข้อมือหลวงพ่อรวย รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยาสีฟ้า วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
ปี : 2560
เจ้าของ : คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร : 2023-01-25Category : kreuang raang
Amulet name : luang por ruay wat ta go
Year Be. : 2560
Owner : คุณ ลีลา
Issued on : 2023-01-25种类 : 冠兰
佛牌名称 : 龙婆瑞 开运手链 纯银珐琅蓝 泰国瓦达柯寺 大城府 佛历2560年
佛历 : 2560
开卡者 : คุณ ลีลา
出卡日期 : 2023-01-25