เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั๊ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ สก.5 รอบ พระราชินี สำนักนายกรัฐมนตรีจัดสร้าง
ปี : 2535
เจ้าของ : คุณ มหาลาภ
วันที่ออกบัตร : 2023-01-26Category :rian bpam/ rian lor
Amulet name : pra som det nang pa ya jit la da pim yai
Year Be. : 2535
Owner : คุณ มหาลาภ
Issued on : 2023-01-26种类 : 币种压模/倒模
佛牌名称 : 吉拉达南帕亚 大模 泰国总理府 曼谷 佛历2535年
佛历 : 2535
开卡者 : คุณ มหาลาภ
出卡日期 : 2023-01-26