เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั๊ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : พระราหูอมจันทร์ เนื้อทองเเดง วัดลาดระโหง จ.พระนครศรีอยุธยา
ปี : 2559
เจ้าของ : คุณ รวย
วันที่ออกบัตร : 2023-02-02Category : rian bpam/ rian lor
Amulet name : pra ra hoo om jan wat lad ra hong
Year Be. : 2559
Owner : คุณ รวย
Issued on : 2023-02-02种类 : 币种压模/倒模
佛牌名称 : 食月拉祜天神 红铜材质 瓦拉宏寺 大城府 佛历2559年
佛历 : 2559
开卡者 : คุณ รวย
出卡日期 : 2023-02-02