เมนู
หมวดหมู่ประเภท : พระเนื้อผง/ดิน/ว่าน
ชื่อพระ : พระขุนเเผนพรายพันล้าน เนื้อผงฝังพลอย วัดกู้ จ.นนทบุรี
ปี : 2558
เจ้าของ : คุณ มหาลาภ
วันที่ออกบัตร : 2023-01-20Category : pra neua pong/din/waan
Amulet name : pra kun pan prai pan lan wat goo
Year Be. : 2558
Owner : คุณ มหาลาภ
Issued on : 2023-01-20种类 : 粉/土/湾/材料
佛牌名称 : 派潘兰坤平 圣粉亚宝石材质 泰国瓦库寺 暖武里府 佛历2558年
佛历 : 2558
开卡者 : คุณ มหาลาภ
出卡日期 : 2023-01-20