เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : พระราหูครูบาบุญเลิศ รุ่นจตุตภาโส เนื้อผง วัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำปาง
ปี : 2555
เจ้าของ : คุณ มหาลาภ
วันที่ออกบัตร : 2022-10-07Category : kreuang raang
Amulet name : pra ra hoo kroo ba bun lert wat tung man dtai
Year Be. : 2555
Owner : คุณ มหาลาภ
Issued on : 2022-10-07种类 : 冠兰
佛牌名称 : 古巴乐 甲图达帕索拉祜 圣粉材质 泰国瓦通曼泰寺 南邦府佛历2555年
佛历 : 2555
开卡者 : คุณ มหาลาภ
出卡日期 : 2022-10-07