เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : อินคู่มหาเสน่ห์ หลวงปู่ฤทธิ์ เนื้อโลหะผสม วัดชลประทานฯ จ.บุรีรัมย์
ปี : 2547
เจ้าของ : คุณ มหาลาภ
วันที่ออกบัตร : 2022-08-22Category : kreuang raang
Amulet name : in koo ma ha sa nay luang poo rit neua lo ha pa som wat chon pra tan rat cha dam ri
Year Be. : 2547
Owner : คุณ มหาลาภ
Issued on : 2022-08-22种类 : 冠兰
佛牌名称 : 龙婆烈玛哈神尼燕通 金属混合材质 泰国瓦冲巴贪寺 武里南府 佛历2547年
佛历 : 2547
开卡者 : คุณ มหาลาภ
出卡日期 : 2022-08-22