เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั้ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : พระลีลาหลังนางพญา เนื้อทองเเดง วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
ปี : 2514
เจ้าของ : คุณ มหาลาภ
วันที่ออกบัตร : 2022-10-18Category : rian bpam/ rian lor
Amulet name : pra lee la lang nang pa ya wat nang pa ya
Year Be. : 2514
Owner : คุณ มหาลาภ
Issued on : 2022-10-18种类 : 币种压模/倒模
佛牌名称 : 南帕亚行走佛 红铜材质 泰国南帕亚寺 彭世洛府 佛历2514年
佛历 : 2514
开卡者 : คุณ มหาลาภ
出卡日期 : 2022-10-18