เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : พระราหู หลวงพ่อน้อย รุ่นจันทรุปราคา เนื้อทองแดงรมดำ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม
ปี : 2546
เจ้าของ : คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร : 2022-10-21Category : kreuang raang
Amulet name : pra ra hoo luang por noi wat see sa tong
Year Be. : 2546
Owner : คุณ ลีลา
Issued on : 2022-10-21种类 : 冠兰
佛牌名称 : 拉祜天神 红铜熏黑材质 泰国瓦斯撒通寺 佛统府
佛历 : 2546
开卡者 : คุณ ลีลา
出卡日期 : 2022-10-21