เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั๊ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : เหรียญพระปิดตาฐานบัว หลวงปู่ทองดำ เนื้อกะไหล่เงิน วัดถ้ำตะเพียนทอง จ.ลพบุรี
ปี : 2522
เจ้าของ : คุณ รวย
วันที่ออกบัตร : 2022-11-15Category : rian bpam/ rian lor
Amulet name : rian pra pit ta tan bua luang poo tong dam wat tam ta pian tong
Year Be. : 2522
Owner : คุณ รวย
Issued on : 2022-11-15种类 : 币种压模/倒模
佛牌名称 : 龙婆通丹莲花座必达 噶来银材质 泰国瓦谭达篇通寺 华富里府 佛历2522年
佛历 : 2522
开卡者 : คุณ รวย
出卡日期 : 2022-11-15