เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั้ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : พระปิดตาสามเกลอ พระอาจารย์อดิเรก เนื้อกะไหล่ทอง วัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี
ปี : 2563
เจ้าของ : คุณ รวย
วันที่ออกบัตร : 2022-11-15Category : rian bpam/ rian lor
Amulet name : pra pitta sam gler pra a-jan a-direk wat nong sai
Year Be. : 2563
Owner : คุณ รวย
Issued on : 2022-11-15种类 : 币种压模/倒模
佛牌名称 : 龙婆迪烈 萨柯必达佛 噶莱金材质 泰国瓦弄塞寺 素攀武里府佛历2563年
佛历 : 2563
开卡者 : คุณ รวย
出卡日期 : 2022-11-15