เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั๊ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : เหรียญจตุคามรามเทพ หลังราหู เนื้อทองเเดง วัดพระศรีมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
ปี : 2549
เจ้าของ : คุณ ใบไม้
วันที่ออกบัตร : 2022-12-02Category : rian bpam/ rian lor
Amulet name : rian ja tu kram ram ma tep lang ra hoo wat pra see ma ha tat
Year Be. : 2549
Owner : คุณ ใบไม้
Issued on : 2022-12-02种类 : 币种压模/倒模
佛牌名称 : 泽度金天神 背面拉祜 红铜材质 泰国大塔寺 那空拉差斯玛府 佛历2549年
佛历 : 2549
开卡者 : คุณ ใบไม้
出卡日期 : 2022-12-02