เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : กุมารทอง หลวงปู่แย้ม รุ่น เจริญทรัพย์ เนื้อโลหะผสม วัดสามง่าม จ.นครปฐม
ปี : 2559
เจ้าของ : คุณ มหาลาภ
วันที่ออกบัตร : 2022-10-05Category : kreuang raang
Amulet name : gu man tong luang poo yam wat sam ngam
Year Be. : 2559
Owner : คุณ มหาลาภ
Issued on : 2022-10-05种类 : 冠兰
佛牌名称 : 龙婆炎 遮冷萨古曼 金属混合材质 泰国三炎寺 佛统府 佛历2559年
佛历 : 2559
开卡者 : คุณ มหาลาภ
出卡日期 : 2022-10-05