เมนู
หมวดหมู่

ท่านเจ้าคุณโต (พระศรีวิสุทธิดิลกฯ)วัดสมุหประดิษฐ์

01 เม.ย. 2023

ท่านเจ้าคุณโต ( พระศรีวิสุทธิดิลกสาวกจรรยานยุศสังฆปาโมกข์ )

ประวัติ

                เกิด                       ปี พ.ศ.2404  พื้นเพเป็นชาวสระบรีโดยกำเนิด

                บรรพชา                เป็นสามเณรที่วัดบ้านโตน อยู่กับอุปัชฌาย์ล่าห์

                อุปสมบท               อายุ 21 ปี ณ วัดบ้านโตน  หลังจากนั้นไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ

                มรณภาพ               ปี พ.ศ.2485 (พระราชทานเพลิงศพ ปี พ.ศ.2493)

                รวมสิริอายุ              81 ปี

ท่านเจ้าคุณโต

                   ท่านเกิดประมาณปี พ.ศ. 2404 เป็นคนพื้นบ้านหนองนกชุม ต.โคกสะอาด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โยมบิดา-มารดามิได้ปรากฏนาม พออายุท่านพอบวชได้จึงบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านโดนกับพระอุปัชฌาย์ล่าห์ เพื่อศึกษาอักษรสมัย หนังสือไทยและขอม จนอ่านออกเขียนได้ จนอายุครบ 12 ปี จึงได้ลงมาศึกษาต่อที่ กทม. อยู่ที่วัดเอี่ยมวรนุช บางขุนพรหม เรียนมูลกัจจายน์ พออายุได้ 17 ปี ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดใหม่อมตรส (วัดบางขุนพรหม) ต่อมาจึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศ และได้ศึกษาอยู่ในสำนักเรียนแห่งนี้ โดยไปเรียนเช้าเย็นกลับ สามเณรโตเป็นที่โปรด ปรานและใกล้ชิดสมเด็จฯ เป็นอย่างยิ่ง ต่อมาพอท่านเจ้าคุณโตอายุครบ 21 ท่านจึงทูลลาสมเด็จฯ กลับมาอุปสมบทที่วัดบ้านโดน โดยอุปสมบทกับพระอุปัชฌาย์ล่าห์ แล้วจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดบางขุนพรหม และศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักวัดบวรฯ ตามเดิม ท่านมีความรู้แตกฉานสามารถแปลหนังสือได้คล่องแคล่วแต่ท่านไม่ได้เข้าสอบเอา เปรียญ

 

                   ต่อมาเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ว่างลง สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ท่านจึงโปรดตั้งพระครูโตขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ แต่ท่านหลบไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองนกชุม ที่บ้านเกิดของท่านอยู่มาไม่นาน ท่านเจ้าคุณศรีพุทธฉายาภิบาล(ศรี) เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี วัดสมุหประดิษฐ์ได้ลาสิกขาบท ครั้งนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาประทับยังวัดสมุหประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัด ถามหาพระครูโตและให้คนไปตามมา เมื่อพระครูโตเข้าเฝ้าจึงได้โปรดสถาปนาให้พระครูโตเป็นเจ้าคณะเมือง และเป็นที่พระครูศรีพุทธฉายาภิบาล และเป็นผู้ดูแลพระพุทธฉายด้วย ท่านพระครูโตอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดสมุหประดิษฐ์ ประมาณ 5 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เสด็จมาครองราชการและประทับอยู่ที่วัดสมุหประดิษฐ์ ทรงตรวจราชการเห็นความเรียบร้อยจากผลงานปกครองของพระครูโต จึงโปรดสถาปนาให้เป็นพระราชาคณะที่ พระศรีวิสุทธิดิลกสาวกจรรยานยุศสังฆปาโมกข์(โต) และเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเจ้าคุณโตดำรงตำแหน่งพระราชาคณะตลอดมาถึง 45 ปี จึงมรณภาพลงในปี พ.ศ. 2485 สิริอายุได้ 81 ปี พรรษาที่ 60

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง  เมตตามหานิยม 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวสด