เมนู
หมวดหมู่

ท่านพ่อโสต สิริธมฺโม วัดเขาหินโค่งบ้านซำตาเรือง

01 เม.ย. 2023

วัดเขาหินโค่งบ้านซำตาเรือง ต.คลองพลู อ.เขาคิชกุฎ จ.จันทบุรี เดิมทีเป็นสำนักสงฆ์สันติธรรมคีรี ก่อสร้างโดยท่านพ่อโสต สิริธมฺโม ซึ่งเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาและเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ อีกมากมาย
          เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ณ พันธสีมา ทุ่งตาอิน โดยมีพระอธิการจำนงค์ ชัยยวังโส หรือพระตรูประดิษฐ์สาธนการ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สมแดง จิระวังโส วัดจันเขม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการฉาบ ฉัทธัมโม วัดคลองพลู เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
          บวชสามเณรอยู่ ๗ วัน แล้วบรรจุเป็นพระภิกษุประจำวัดที่สำนักสงฆ์คลองชีพ บ้านจันเขม อยู่มา ๓ เดือน ใจไม่สงบจึงขออนุญาตพระอุปัชฌาย์ ออกธุดงค์เพื่อหาความสงบในใจตัวเอง ทั้งนี้ท่านพ่อก็ได้ปักกลดอยู่ที่เขาหินโค่ง ๑ พรรษา พอออกพรรษาแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆ จนมีโยมมาทำบุญ ๒ คน เห็นว่าไม่มีอะไรก็เลยสร้างศาลาเล็กๆ ขึ้นให้ ต่อมาก็มีพระมาอยู่ด้วยอีก ๓ รูป ได้สักระยะญาติโยมรู้ว่ามีพระมาจำพรรษาอยู่บนเขาก็ได้มาทำบุญกันมากขึ้น จนทำให้ศาลาได้พังลงมาในขณะที่ญาติโยมได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์อยู่ ก็เลยลงไปกองทั้งพระทั้งโยม  จากนั้นไม่นานญาติโยมทั้งหลายได้เห็นกิจปฏิบัติของท่านพ่อก็เกิดความ เลื่อมใสศรัทธาได้นิมนต์ให้ท่านพำนักที่นี้ตลอดก็จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์สันติ ธรรมคีรี (วัดเขาหินโค่ง) และก็ได้มาสร้างศาลาขึ้นให้ใหม่ในปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ใช้เวลาสร้าง ๑ปี เต็มๆ และก็พัฒนามาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นสร้างกุฏิ ห้องน้ำ ศาลา และไปถึงศาลาโรงทานที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ
          กิตติคุณบารมีธรรมของท่านพ่อโสตนอกจากจะมีเมตตาต่อญาติโยมแล้วท่านยังเป็น พระนักพัฒนา นักเผยแผ่อีกด้วย โดยได้พัฒนาสำนักสงฆ์สันติธรรมคีรี จนมีอาคารเสนาสนะต่างๆ มาถึงทุกวันนี้ สำหรับกิจวัตรที่ญาติโยมไปขอความเมตตาเป็นประจำ คือ การเจิมรถ ดูดวง สะเดาะเคราะห์ และรักษาโรคต่างๆ ด้วยยาสมุนไพร และอีกมากมาย ทำให้ทุกวันนี้มีศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นชาว ต.คลองพลู หรือตำบลใกล้เคียงเองก็ดี และชาวต่างจังหวัดก็ดีที่ให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ยังให้ความเมตตาอนุเคราะห์ญาติโยมอยู่เสมอ
          ด้านความเมตตาของท่านพ่อโสตนั้นบรรดาผู้อยู่ใกล้ชิดและศิษยานุศิษย์ต่างได้ รับรู้ในความมีเมตตากรุณาของท่านเป็นอย่างดี ท่านให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และมีกฎระเบียบที่เข้มงวดพอสมควรแก่อุปนิสัยของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่าง ดี ทำให้หมู่พระภิกษุสามเณรดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสของชาวบ้านและประชาชนที่ได้พบเห็นยิ่งนัก หลวงพ่ออนันต์ท่านได้ให้ความช่วยเหลือญาติโยมเสมือนท่านเป็นบิดาของบุตร เพราะใครมีปัญหาอะไร ที่ยุ่งยากใจไม่สามารถจะทำการแก้ไขให้ตัวเองได้ก็จะมาพึ่งหลวงพ่อให้ท่าน ช่วย หลวงพ่อก็ยินดีรับเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้ ในการสร้างวัตถุมงคลของท่านพ่อก็มี สมเด็จสิริฤ พระขุนแผนชมตลาด ตะกรุดหนังเสือ พระผงน้ำพี้ รูปเหมือน เหรียญรูปไข่ พระยอดธง และตอนนี้ยังได้จัดทำล็อกเกตรุ่นแรก และพระฤาษีขนาดบูชาขึ้นเพื่อหารายได้มาสมทบทุนสร้างศาลาโรงทานให้แล้วเสร็จ สนใจบูชาหรือทำบุญติดต่อโทร. ๐๘-๔๗๘๑-๒๔๙๘, ๐๘-๒๒๕๖-๒๗๓๕


 

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.komchadluek.net/detail/20120702/134166/ร่วมบุญสร้างวัดเขาหินโค่ง.html#.UPQLvPKKojV