เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : สีผึ้ง หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
ปี : ประมาณ 2500
เจ้าของ : คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร : 2020-12-29Category : kreuang raang
Amulet name : Longpo Tab,Si peng,Watgabokkhenpeung,rayong province,Thailand
Year Be. : ประมาณ 2500
Owner : คุณ ลีลา
Issued on : 2020-12-29种类 : 冠兰
佛牌名称 : 龙婆塔 人缘膏 冠兰圣物 瓦卡墨垦碰寺 泰国罗勇府
佛历 : ประมาณ
开卡者 : คุณ ลีลา
出卡日期 : 2020-12-29