เมนู
หมวดหมู่ประเภท : พระกริ่ง/ รูปหล่อ
ชื่อพระ : พระพรหมเอราวัณ หลวงปู่เณรแก้ว เนื้อกะไหล่ทอง วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด
ปี : 2561
เจ้าของ : คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร : 2021-01-12Category : pra kring / roop lor
Amulet name : praprom ay ra wan Luangpunaynkaew, watbankasayttungsayttee
Year Be. : 2561
Owner : คุณ ลีลา
Issued on : 2021-01-12种类 : 药师佛/立尊
佛牌名称 : 龙婆年 爱侣湾四面神 噶莱金材质 泰国屈班富农寺 黎逸府 佛历2561年
佛历 : 2561
开卡者 : คุณ ลีลา
出卡日期 : 2021-01-12