เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : พญาเต่าเรือนมหาลาภหลวงพ่อเงิน เนื้อดินเผา วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร
ปี : 2560
เจ้าของ : –
วันที่ออกบัตร : 2021-01-07Category : kreuang raang
Amulet name : pra ya dtao reuan ma ha lap luang por ngern , wat tai nam
Year Be. : 2560
Owner : –
Issued on : 2021-01-07种类 : 冠兰
佛牌名称 : 龙婆银招财龟 烧土材质 瓦泰喃寺 泰国披集府 佛历2560年
佛历 : 2560
开卡者 : –
出卡日期 : 2021-01-07