เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั้ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : พระปิดตาหลวงพ่อจืด เนื้อกะไหล่ทอง วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม
ปี : 2559
เจ้าของ : คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร : 2021-01-12Category : rian bpam/ rian lor
Amulet name : prapidta luangpojeut,watpotisayttee
Year Be. : 2559
Owner : คุณ ลีลา
Issued on : 2021-01-12种类 : 币种压模/倒模
佛牌名称 : 龙婆绝 招财蜂掩面佛 镀金材质 瓦泼舍提寺 泰国佛统府
佛历 : 2559
开卡者 : คุณ ลีลา
出卡日期 : 2021-01-12