เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : ลูกอมนิมิตพญาต่อเงินต่อทอง หลวงปู่จืด เนื้อกะไหล่เงิน วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม
ปี : 2556
เจ้าของ : คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร : 2021-01-12Category : kreuang raang
Amulet name : Look om nimit luangpu jeut , watposayttee
Year Be. : 2556
Owner : คุณ ลีลา
Issued on : 2021-01-12种类 : 冠兰
佛牌名称 : 龙婆绝 招财蜂王转运珠 噶莱金材质 泰国史沙堂佛寺 佛统府 佛历2556年
佛历 : 2556
开卡者 : คุณ ลีลา
出卡日期 : 2021-01-12