เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั้ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : เหรียญพระพรหม ศาลคลองขวาง เนื้อฝาบาตร กรุงเทพมหานคร
ปี : 2519
เจ้าของ : คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร : 2021-01-14Category : rian bpam/ rian lor
Amulet name : lianpraprom sanklongkuang Bangkok Thailand.
Year Be. : 2519
Owner : คุณ ลีลา
Issued on : 2021-01-14种类 : 币种压模/倒模
佛牌名称 : 曼谷kongkhuang神坛 四面神 钵盖材质 佛历2519年
佛历 : 2519
开卡者 : คุณ ลีลา
出卡日期 : 2021-01-14