เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เหรียญปั้ม/เหรียญหล่อ
ชื่อพระ : เหรียญหล่อพระพรหมประสิทธิ์ รุ่นสิริมงคล 84 เนื้อทองซาติน วัดแก้วแจ่มฟ้า กรุงเทพฯ
ปี : 2562
เจ้าของ : คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร : 2021-01-14Category : rian bpam/ rian lor
Amulet name : lianlorpraprompasit, watkaewjamfa Thailand.
Year Be. : 2562
Owner : คุณ ลีลา
Issued on : 2021-01-14种类 : 币种压模/倒模
佛牌名称 : 四面神 吉祥如意版本 纱迪银材质 瓦越缴尖华寺 泰国曼谷
佛历 : 2562
开卡者 : คุณ ลีลา
出卡日期 : 2021-01-14