เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : แหวนมหามงคลจิ้งจกสองหาง เนื้อเงินฝังพลอย ครูบาเต่า วัดอุโบสถบ้านเหล่า จ.เชียงใหม่
ปี : 2561
เจ้าของ : –
วันที่ออกบัตร : 2021-01-20Category : kreuang raang
Amulet name : ring ma ha mong kon jing jok song haang koo ba dtao, wat u bo sot ban lao
Year Be. : 2561
Owner : –
Issued on : 2021-01-20种类 : 冠兰
佛牌名称 : 古巴稻 超级幸运双尾壁虎戒指 纯银压钻石 泰国瓦武蓦班勞寺 清迈府 佛历2561年
佛历 : 2561
开卡者 : –
出卡日期 : 2021-01-20