เมนู
หมวดหมู่ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว รุ่นฉลองอายุครบ 90 ปี เนื้อผง วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
ปี : 2538
เจ้าของ : คุณ ลีลา
วันที่ออกบัตร : 2021-01-27Category : kreuang raang
Amulet name : pra ya dtao reuan luang pu liw , wat tai tong pattana
Year Be. : 2538
Owner : คุณ ลีลา
Issued on : 2021-01-27种类 : 冠兰
佛牌名称 : 龙婆柳 90大寿招财龟 圣份材质 瓦塞帕塔纳寺 泰国甘加纳汶里府 佛历2538年
佛历 : 2538
开卡者 : คุณ ลีลา
出卡日期 : 2021-01-27