เมนู
หมวดหมู่

ต้อนรับปีมังกรทอง พระอาจารย์สุนิตย์ ได้มีการออกวัตถุมงคล รุ่น พรปีใหม่

ต้อนรับปีมังกรทอง 2567 พระอาจารย์สุนิตย์มีดำริหล่อสร้างนาคเทพองค์ใหญ่เพื่อประดิษฐานไว้ที่วัด ให้ผู้ที่ศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพร เพื่อเผยแพร่บารมี สร้างบารมีใหญ่ จึงได้มีการออกวัตถุมงคล พรปีใหม่

ล๊อคเก็ตนาคเทพ จำนวน 109องค์

พระราหู เนื้อกะลาอุดผง ฝังพลอย ฝังตะกรุด 109องค์

พระราหู เนื้อกะลาอุดผง ฝังพลอย ฝังนิล 109องค์

ธนบัตรขวัญถุง 199ใบ

รูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 9999 ใบ

มีสุข มีโชค ร่ำรวย